HENRIK DAHL NETVÆRK

Henrik fra Henrik Dahl Netværk havde brug for et logo og en visuel identitet, da han startede sit fantastiske netværk op i 2014. Reklamestuen har været medlem siden start og hjælper stadig Henrik med marketingmateriale, når han en sjælden gang har brug for det.

Henrik Dahl Netværk er et erhvervsnetværk, der er bygget op på relationer mellem medlemmer, et forum, hvor der kan søges sparing og er en vitaminindsprøjtning af inspiration i en hverdag som virksomhedsejer eller -leder.

Henrikdahlnetvaerk.dk